Tư vấn quản lý

Home / Bài viết / Tư vấn quản lý

Tư vấn quản lý: Đây là điểm khác biệt của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ CA Thăng Long dành cho quý khách hàng:
– Thông qua công tác bảo vệ, công ty phát hiện và tư vấn khắc phục các điểm yếu trong công tác quản lý của doanh nghiệp.
– Đánh giá kiểm soát quyền truy nhập và các biện pháp xử lý
– Phối hợp phòng ngừa sự cố
– Tư vấn, khắc phục cho doanh nghiệp, cá nhân những sơ hở trong hệ thống quản lý an ninh bằng công nghệ thông tin

Management Consultancy:
– Identify weaknesses in your physical and proceduaral security systems
– Review access controls and measures
– Coordination and Implementing measures to prevention the accidents
– Detected and Consulting to fix trace flaws in your Information Technology network.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *