Sơ đồ tổ chức

Home / Sơ đồ tổ chức

Trình độ đào tạo của cán bộ quản lý.

  1. Chủ tịch HĐTV: Đại tá Lê Văn Nghiêm – Nguyên Trưởng Công An TPTH
  2. Giám đốc: Nguyễn Văn Thiện – Nguyên cán bộ Tổng cục Hậu cần kỹ thuật BCA
  3. Phó GĐ: Thượng tá Lê Văn Pha – Nguyên Trợ lý tham mưu Công an TPTH
  4. Phó GĐ: Thượng tá Hoàng Viết Mỳ – Nguyên Đội trưởng CSTT Công an TPTH