Mục tiêu chất lượng

Home / Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Với mong muốn đem đến cho khách hàng NIỀM TIN và LỰA CHỌN dịch vụ bảo vệ của công ty, toàn thể CBNV thống nhất thực hiện

1 – Tới năm 2016 công ty thuộc TOP đầu về chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2 – Tỷ lệ hài lòng của khách hàng thông qua đánh giá hằng tháng đạt 85%

3 – Tổ chức tập huấn 06 tháng 01 lần nâng cao trình độ đội ngũ quản lý

4 – Tất cả nhân viên hoàn thành chương trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

5 – Đảm bảo duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng của công ty

QUALITY GOALS

With the desire to bring customers faith and choosing the protection service of our company, we agree that :

1 – In 2016, our company will be one of the best company in terms of quality of security services
2 – The rate of customer satisfaction through monthly assessment will account for  85%
3 – Organizing training activities every 06 months in order to improve management skill.
4 – All staffs will complete professional security training programs
5 – Maintain and continuously improve the quality of management system                                                                                                                                                                     TM Hội đồng thành viên                                                                                                                                                                                   Chủ tịch                                                                                                                                                                      Đã ký LÊ VĂN NGHIÊM