Chính sách chất lượng

Home / Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

*Chất lượng là số 1 – An toàn là tuyệt đối*

Toàn thể CBNV Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ CA Thăng Long thầm hiểu và cam kết thực hiện tốt chính sách chất lượng

1 – Phát triển dịch vụ bảo vệ toàn diện với giá cả cạnh tranh

2 – Thỏa mãn của khách hàng là niềm tự hào của toàn Công ty

3 – Cán bộ nhân viên là nội lực phát triển của doanh nghiệp

4 – Xây dựng môi trường hợp tác thân thiện, bền vững

5 – Liên tục cải tiến, phát triển để trở thành doanh nghiệp trong TOP đầu Việt Nam về dịch vụ bảo vệ

QUALITY POLICY

* Quality is No. 1 – Safety is absolute *

All the officers and employees of CA Thang Long Security service  CO.,LTD understand and and commit  good quality policy

1- Develop an overall  security service with competitive price
2 – Customers’ satisfaction is the pride of the whole company
3- All the officers and employees are internal development resources of the enterprise
4- Develop a collaborative, friendly and sustainable environment
5- Continuously improve and develop in order to become the one of the best  enterprise in Vietnam in terms of  protection services                                                                                                                                                                     TM Hội đồng thành viên                                                                                                                                                                                   Chủ tịch                                                                                                                                                                      Đã ký LÊ VĂN NGHIÊM