Bảo vệ mục tiêu di động và sự kiện

Home / Bài viết / Bảo vệ mục tiêu di động và sự kiện

Bảo vệ các hoạt động của con người, tài sản di chuyển từ nơi này đến nơi khác, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trên đường đi, nơi tập kết và trong thời gian diễn ra hoạt động, sự kiện, …. 

Variable Objectives and Event: Keeping passengers and property safe, securing and providing customer service to achieve the transit and event security goals.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *