Bảo vệ mục tiêu cố định

Home / Bài viết / Bảo vệ mục tiêu cố định

Bảo vệ các mục tiêu cố định:Bảo vệ mục tiêu cố định nhằm mục đích kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá ra vào cơ quan, tuần tra, phát hiện ngăn chặn kẻ gian xâm nhập, gây rối trật tự, trộm cắp, phá hoại, đe doạ tính mạnh con người, phòng ngừa cháy nổ, xử lý sự cố…đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. 

Fixed Objectives Guard: Access Control, Situation Awareness, Risk and Vulrenability assessment to keep your facilities and people safe in any situations. Regular patrol to detected and prevent vandalism, theft and troublemakers acts on your property. Safety and fire preventation.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *